Technik rolnik

Zawód: Technik rolnik 314207


Kwalifikacje: 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura


Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji ROL.04. może uzyskać tytuł rolnika. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o ROL.10 może uzyskać tytuł Technik Rolnik.


Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry (ROL.04 - 2 semestry i ROL.10 - 3 semestry).  Zajęcia odbywają się w systemie e-learningowym (zajęcia praktyczne na terenie szkoły i w gospodarstwach rolnych).


Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.

Praca: gospodarstwa rolne.


Jak można się zapisać?

OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Biurze Szkoły

TELEFONICZNIE - Zadzwoń 77 415-34-48 (powiedz, że chcesz się zapisać na kurs zawodowy on-line)

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK