Technik BHP

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509


Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.


Kwalifikacje: 

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.


Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.


Okres kształcenia:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą przystąpić do zaliczenia kwalifikacji  i otrzymania tytułu technika BHP.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: czwartek-piątek godz. 15.30-19.00, soboty godz. 8.30 – 13.00


Dodatkowe korzyści:

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.


Płatność:

Opłata miesięczna: 120 zł miesięcznie (oprócz lipca i sierpnia)


Opis kierunku:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. 


Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Podstawy prawa pracy

Podstawy konstrukcji mechanicznych

Podstawy psychologii i socjologii

Człowiek w procesie pracy

Język obcy zawodowy


 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracownia metodyki kształcenia zawodowego

Pracownia kształtowania środowiska pracy

Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK